Agora Central Europe

Agora CE je česká nezisková organizace, která byla založena za účelem upevňování demokratických principů ve společnosti. Usilujeme o zlepšování dialogu a navazování partnerství mezi státní správou, samosprávou, širokou veřejností a dalšími subjekty (vědeckou obcí, podnikatelskou sférou, neziskovým sektorem apod.).

Cíle Agora CE

 • podporovat rozvoj místní demokracie
 • přispívat ke zvýšení politické kultury 
 • zlepšovat komunikaci a spolupráci mezi občany a radnicemi
 • rozšiřovat možnosti radnice otevřeně plánovat a rozhodovat o věcech za účasti občanů
 • probouzet zájem občanů o komunální problémy
 • zlepšovat diskusní schopnosti studentů i dospělých
 • umožňovat otevřený dialog o naléhavých otázkách přítomnosti

 (Více o nás)

Aktuálně

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce.
V roce 2015 pomůžeme několika obcím se zavedením participativního rozpočtu tak, abychom ukázali, že je tento ve světě oblíbený nástroj vhodný i pro české prostředí. Věříme, že tak ukážeme cestu ke spolupráci s místními obyvateli i dalším českým radnicím a vytvoříme příklady dobré praxe občanské participace při rozhodování na obecní úrovni.

www.participativni-rozpocet.cz



Cílem projektu PAKT - participace, komunikace, transparentnost je:

 1. Etablovat participaci jako princip veřejného rozhodování
  Hlavním cílem PAKTu je prosadit systémový přístup k participaci ve všech sférách rozhodování tak, aby veřejná správa na různých úrovních aktivně vytvářela podmínky pro intenzivnější zapojení veřejnosti a občanského sektoru do rozhodování.

 2. Přispět k porozumění principům participace
  Prostřednictvím společně vytvořených standardů participace bychom rádi tento termín v českém prostředí jasně definovali a přispěli k tomu, aby různí aktéři chápali principy participace stejně.

 3. Přispět k efektivnímu zapojování veřejnosti do rozhodování
  Prostřednictvím metodiky participace dáme představitelům veřejné správy návod, jak principy participace smysluplně aplikovat v praxi, aby skutečně docházelo k většímu a efektivnějšímu zapojení občanů do veřejného rozhodování.

  www.paktparticipace.cz

Agora pro veřejnou správu

agpra-pro-vs.jpg

Můžeme vám pomoci nastavit efektivní komunikaci a spolupráci s občany. Naučíme Vás, jak občany oslovit a zapojit do místního dění. Pokud radnice věnuje čas diskusi s veřejností, vládne mezi občany důvěra v radnici a nedochází k nepochopení či zbytečným konfliktům.

Více informací

Agora pro studenty

agora-pro-studenty.jpg

Studenty, kteří mají zájem o veřejné dění, není jim lhostejné, co se kolem děje, prostřednictvím projektu Studentská Agora naučíme konstruktivně diskutovat, formulovat názory a opírat je o jasné argumenty, zprostředkujeme jim příležitost využít své dovednosti v reálných veřejných debatách.

Více informací

Agora pro občany

agora-pro-obcany.jpg

Prostřednictvím veřejných debat, happeningů či veřejných setkání vám zprostředkujeme dialog s vašimi volenými představiteli, politiky i odborníky. Umožníme vám diskutovat o aktuálních otázkách, vyjádřit své názory a poskytnout tak voleným zástupcům zpětnou vazbu.

Více informací

Agora pro firmy

agora-pro-firmy.jpg

Nefunguje ve vašem týmu otevřená a jasná komunikace? Chybí vašim pracovníkům dovednost diskutovat, formulovat argumenty či otevřeně vystupovat? Umíme tuto situaci změnit, připravíme pro vás seminář či školení a pomůžeme vám situaci a komunikaci v týmu zlepšit.

Více informací