Agora Central Europe

Agora CE působí v České republice již téměř patnáct let. Byla založena jako česká, nevládní a nezisková společnost dvěma holandskými partnery, v jejichž zemi má otevřený dialog a zapojování občanů do veřejného dění tradicí a nezaměnitelné místo. Posláním Agory CE je posilovat proces demokratizace naší společnosti. Agora CE dlouhodobě usiluje o zlepšení komunikace a spolupráce mezi občany a radnicemi, povzbuzuje zájem občanů o věci veřejné s cílem zvýšení politické kultury v ČR. (Více)

Agora pro veřejnou správu

agpra-pro-vs.jpg

Můžeme vám pomoci nastavit efektivní komunikaci a spolupráci s občany. Naučíme Vás, jak občany oslovit a zapojit do místního dění. Pokud radnice věnuje čas diskusi s veřejností, vládne mezi občany důvěra v radnici a nedochází k nepochopení či zbytečným konfliktům.

Více informací

Agora pro studenty

agora-pro-studenty.jpg

Studenty, kteří mají zájem o veřejné dění, není jim lhostejné, co se kolem děje, prostřednictvím projektu Studentská Agora naučíme konstruktivně diskutovat, formulovat názory a opírat je o jasné argumenty, zprostředkujeme jim příležitost využít své dovednosti v reálných veřejných debatách.

Více informací

Agora pro občany

agora-pro-obcany.jpg

Prostřednictvím veřejných debat, happeningů či veřejných setkání vám zprostředkujeme dialog s vašimi volenými představiteli, politiky i odborníky. Umožníme vám diskutovat o aktuálních otázkách, vyjádřit své názory a poskytnout tak voleným zástupcům zpětnou vazbu.

Více informací

Agora pro firmy

agora-pro-firmy.jpg

Nefunguje ve vašem týmu otevřená a jasná komunikace? Chybí vašim pracovníkům dovednost diskutovat, formulovat argumenty či otevřeně vystupovat? Umíme tuto situaci změnit, připravíme pro vás seminář či školení a pomůžeme vám situaci a komunikaci v týmu zlepšit.

Více informací