Probíhající projekty

Pražský veřejný prostor aneb "Praha pro lidi"

Po loňském úspěšném pilotním testování projektu Praha pro lidi pokračujeme v dalších setkáních s tématem veřejného prostoru v Praze.

Aktualizace strategického plánu rozvoje města Liberec

V Liberci pomáháme se zapojením veřejnosti do aktualizace strategického plánu rozvoje. Kromě zapojení široké veřejnosti asistujeme při realizaci dalších kroků, které patří do celkové koncepce procesu aktualizace SP.

Úprava Komenského náměstí na Praze 3

Praha 3 připravuje proměnu podoby Komenského náměstí. Pomáháme představit tři varinatní návrhy a získat od občanů jejich zpětnou vazbu.