Dobrá radnice

Studentská Agora

logo studentská agoraNajděte si nás i na Facebooku! Studentská agora na facebooku


Debatní projekt Studentská Agora se snaží zlepšit debatní prostředí v ČR a prosadit debatování jako výukovou metodu na středních školách. O debatování jako o dobré cestě rozvoje dovedností mládeže mluví Tomáš Sedláček, patron projektu pro letošní rok. 

Cílovou skupinou projektu jsou studenti středních škol, kteří mají zájem o veřejné dění a zároveň se chtějí zdokonalit v umění debatovat. Pro studenty je debatování přitažlivé, zároveň se ale při něm učí používat správné a věcné argumenty, vyhledávat informace, naslouchat a reagovat na partnera v diskusi a přesvědčit ostatní o svých názorech. Důležitá je také neverbální komunikace.

Od roku 2012 Agora CE realizuje projekt Studentská Agora v Bosně a Hercegovině ve spolupráci s organizací AEOBiH. O tom, jak debatování a samotný projekt vnímá jeho koordinátorka Anela Čavdar si můžete přečíst ZDE.

Debatování vede studenty k zamyšlení nad veřejnými problémy současnosti. Diskutována jsou zejména témata týkající se problematiky dodržování lidských a občanských práv, mezigenerační problémy, politické uspořádání společnosti a další podstatné společenské a politické otázky. Soutěž učí studenty zamýšlet se nad tématy z více úhlů pohledu. Studenti si musí vyhledat informace ke každému tématu tak, aby dokázali hájit názor pro i proti tvrzení, do něhož je téma formulováno. Tím se učí zaujímat informovaný postoj k diskutovaným tématům a tříbit si vlastní názor na věc. Studenti se o dané problematice spontánně informují a výsledkem je oproti pasivnímu naslouchání frontálnímu nesrovnatelně hlubší znalost tématu a informovaný postoj respektující odlišné názory.

Rozhovor se zakladatelkou Hankou Stelzerovou ZDE. A jak vnímá Studentskou Agoru absolventka Tereza Vicková - dočtete se ZDE!

Projekt je vázán na školní rok a sestává z podzimní a jarní části. V podzimní části probíhají interaktivní semináře pro studenty na středních školách, na jaře se koná samotná soutěž, do které se zapojí studenti vybraní do debatních týmů, jež reprezentují školy na krajských a celorepublikovém kole soutěže. Do soutěže zapojujeme nejen gymnázia, ale i odborně zaměřené střední školy, například obchodní akademie či sportovní střední školy. Důležitým předpokladem soutěže je dobrovolnost účasti. Dochází také k setkávání studentů napříč třídami i ročníky.

Agora CE již uskutečnila deset ročníků soutěže, kterých se celkem zúčastnilo cca 8000 studentů. V tomto školním roce připravujeme již ročník 11. Soutěž se u studentů, pedagogů i vedení škol těší velkému zájmu a účast v soutěži je pro ně prestižní záležitostí. Projekt je průběžně upravován směrem k větší profesionalizaci lektorů/porotců. Na základě poznatků z již proběhlých ročníků je upravován i formát soutěže. Hledáme nové cesty rozvoje projektu, protože věříme v sílu debatování.

Studenti si vyměňují názory.