Studentská Agora

logo studentská agora Studentská Agora na Facebooku! Studentská agora na facebookuStudentská Agora přináší středoškolákům příležitost nejen debatovat o současných tématech se studenty z jiných škol a učit se kvalitně argumentovat a kultivovaně vystupovat na veřejnosti, ale i zamyslet se ze všech stran nad aktuálními tématy, které hýbou českou společností.

Debatní soutěž Studentská Agora svým promyšleným formátem, který ověřilo více než deset let fungování, nutí studenty hledat namísto mlhavých dojmů pádné a podložené důvody pro obě protikladná stanoviska v kontroverzních tématech, která se dotýkají každého z nás.

  • Měl by být lustrační zákon zrušen?
  • Patří na střední školy výuka tělocviku?
  • Měla by veřejnoprávní televize vysílat reklamy?
  • Mělo by být na vysokých školách zavedeno školné
  • Mělo by být Turecko přijato do Evropské unie?
  • …a další aktuální témata, která je potřeba dobře promyslet!

 Studenti dostanou několik týdnů před konáním soutěže seznam tvrzení, o kterých se bude v daném ročníku Studentské Agory debatovat, aby si pro ně dohledali relevantní informace a připravili si kvalitní podloženou argumentaci. Teprve na soutěži si ale vylosují, zda budou tvrzení hájit či zda mu budou oponovat. Musí si tedy ke každému tématu promyslet a připravit argumentaci pro i proti a tím se připravit na možné argumenty protistrany.

Studenti si vyměňují názory.

Studenti si tak do hloubky prozkoumají otázky lidských a občanských práv, globalizace, mezigenerační problémy, životní prostředí, politické uspořádání společnosti, energetiku, bezpečnost, rovnosti pohlaví, zdraví, ale i mezinárodní otázky, rozvojová témata a problémy (ne)spravedlnosti a učí se o nich kultivovaně diskutovat.

Více na www.studentskaagora.cz