Agora CE hledá posilu

Agora nabírá

Konference Dobrá radnice 2016

Participace, komunikace, transparentnost

Konference o inovativních metodách participace od informování k participativnímu rozpočtování se uskutečnila 23. - 24. března 2016 
v prostorách rezidence primátorky, na magistrátu hl. m. Prahy a na Staroměstské radnici.

V rámci konference se odehrál slavnostní křest a zahájení distribuce metodiky participativního rozpočtování a metodiky participace, které jsme připravili pro využití v českých obcích.


FOTOGALERIE

PREZENTACE KE STAŽENÍ (PDF)

METODIKY KE STAŽENÍ (PDF - PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET, PARTICIPACE)

PROGRAM pdf


Reportáž TV Praha z konference:


Děkujeme, že jste byli s námi!

Pořadatelé z organizací Agora CE, CpKp střední Čechy, Partnerství o. p. s.


Témata konference

Středa 23. března 2016
Plénum a diskusní semináře 9:30 - 16:00

Rezidence primátorky hl. m. Prahy, vstup vchodem z nároží Platnéřské a Žatecké ulice (naproti Magistrátu, v budově Městské knihovny, vpravo od jejího hlavního vchodu)

  • Informování (Open data, Radniční noviny, Obecní web)
  • Metody participace (Strategické plánování, Odborné partnerské sítě, Plánování veřejných prostranství)
  • Participativní rozpočet (Společně pro Zbraslav, Moje stopa Praha 10, Inspirace ze zahraničí)

Čtvrtek 24. března 2016
Dopolední praktické workshopy 9:30 - 13:00

V prostorách Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

  • Metody participace - Veřejná prostranství: Od místa k městu
  • Metody participace - Strategické plánování obce či města jako příležitost pro participaci místních aktérů

    Ve Velkém radničním klubu Staroměstské radnice, 3. patro, Staroměstské nám. 1/3, Praha 1
  • Jak připravit participativní rozpočet ve Vašem městě?

Metodické materiály pro obce

Obě metodiky jsou ke stažení (pdf) ZDE

PARTICIPATIVNI-ROZPOCET.jpg

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané konstruktivně zapojili do rozhodování o rozvoji své obce - lidé sami vymyslí a rozhodnou, co se má v místě jejich bydliště za obecní peníze vylepšit. Chcete také participativní rozpočet ve vaší obci? Na konferenci představíme naši metodiku participativního rozpočtování , kterou nabídneme českým obcím.

PAKT.jpgCílem PAKTu je prosadit systémový přístup k participaci tak, aby veřejná správa na různých úrovních aktivně vytvářela podmínky pro intenzivnější zapojení veřejnosti a občanského sektoru do rozhodování. Vytvořili jsme metodiku participace, kterou představíme na konferenci, a obecné standardy dobré participace, k jejichž podpoře se obce mohou veřejně připojit.

Projekty PAKT a Participativní rozpočtování byly podpořeny grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz